Przedszkole nr 4 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 444 696,30 zł

AKTYWA OBROTOWE:  2 077,81 zł

SUMA AKTYWÓW: 446 774,11 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 kwiecień 2018 14:43 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 16:30 Grzegorz Franelak