Przedmiotem działalności przedszkola nr 4 w Zawierciu jest nauczanie wychowanie, opieka nad dziećmi

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut placówki

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z poźn zm.).

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 kwiecień 2018 14:43 Grzegorz Franelak